Bonsai wire cutter / Small (YAGIMITSU) [D-6]

Bonsai wire cutter / Small (YAGIMITSU) [D-6]

Price: 4,200円

Quantity:
title : Bonsai wire cutter / Small (YAGIMITSU)
size : 180 mm (7 1/16" in)
weight : 140 g (0.31 lb)