Bonsai wire cutter / Large (YAGIMITSU) [D-5]

Bonsai wire cutter / Large (YAGIMITSU) [D-5]

Price: 4,500円

Quantity:
title : Bonsai wire cutter / Large (YAGIMITSU)
size : 200 mm (7 7/8" in)
weight : 200 g (0.44 lb)